Vietnamese
Theo dõi chúng tôi trên:

Giải pháp

CardioPoint-NEToffice

Giải pháp cho cơ sở y tế

BTL CardioPoint-NEToffice hỗ trợ kết nối với phần mềm quản lý thông thường được sử dụng tại các cơ sở y khoa. Bởi việc tích hợp BTL CardioPoint vào trong bộ phần mềm lưu động, các ca khám tim mạch có thể trở nên đơn giản và được áp dụng hiển nhiên cho các bệnh nhân ngoại trú.

CardioPoint-NETclinic

Giải pháp cho phòng khám

BTL CardioPoint-NETclinic là một giải pháp đem lại sự kết nối dễ dàng cho các máy tính cá nhân với BTL CardioPoint. Hệ thống mạng có thể chia sẻ hoàn toàn dữ liệu điện tim bao gồm thông tin bệnh nhân trong phạm vi của cơ sở y tế.

CardioPoint-NEThospital

Giải pháp cho bệnh viện

BTL CardioPoint-NEThospital đảm bảo cho việc được truy cập dễ dàng trong kiểm tra tim mạch được thực hiện trong các cơ sở y tế lớn, nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày. Bởi hệ thống này tạo điều kiện cho việc giao tiếp giữa hệ thống phần mềm BTL CardioPoint và hệ thống thông tin của bệnh viện mà sử dụng giao tiếp chuẩn HL7 được phổ biến trên toàn thế giới.

TỔNG QUAN TÍNH NĂNG

  STANDARD PREMIUM

TÍCH VÀO HỆ THỐNG CỦA BÊN THỨ 3 (NHƯ AS EHR, AIS...)

   
Tạo mới/ cập nhật thông tin bệnh nhân vào BTL Cardiopoint từ hệ thống bên thứ 3 mà có sử dụng HL7 Plugin, GDT Plugin hoặc BTL Medicus Plugin Yes Yes
Gửi bản báo cáo cuối cùng và kết luận y khoa về hệ thống bên thứ 3 có sử dụng HL7 Plugin, GDT Plugin hoặc BTL Medicus Plugin Yes Yes
Bắt đầu tiến hành thăm khám/ điều chỉnh trực tiếp từ bên thứ 3 có sử dụng GDT Plugin hoặc BTL Medicus Plugin Yes Yes

HỆ THỐNG BTL CARDIOPOINT NETWORK ĐỘC LẬP

   
Có thể chia sẻ thông tin bệnh nhân Yes Yes
Có thể chia sẻ hoàn toàn dữ liệu thu được sau thăm khám Yes Yes
Có thể chia sẻ bản báo cáo cuối cùng Yes Yes
Có thể truy cập đồng thời vào kết quả kiểm tra từ nhiều máy tính khác nhau trong cùng hệ thống Yes Yes
Tất cả dữ liệu được lưu trên một ổ đĩa chuyên dụng ở định dạng được mã hóa Yes Yes

LƯU TRỮ

   
Có thể lưu trữ dữ liệu thăm khám Yes Yes
Có thể lưu trữ báo cáo cuối cùng trong hệ thống PACS dùng chuẩn kết nối DICOM Yes Yes
Có thể xem trước kết quả chuẩn đoán từ bất kỳ trình xem PACS nào Yes Yes
Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu được đóng gói dưới dạng PDF theo chuẩn hệ thống DICOM Yes Yes
Hỗ trợ lưu trữ hình ảnh được chụp lại từ hệ thống DICOM Yes Yes
Hỗ trợ lưu trữ Multi-frame True Color SC theo chuẩn DICOM Yes Yes
Có thể xuất file báo cáo cuối cùng sang định dạng PDF, SVG hoặc JPEG Yes Yes
Có thể xuất hoàn toàn dữ liệu thăm khám vào định dạng riêng của BTL (mewzip) Yes Yes

HL7 CONNECTIVITY

   
Giao tiếp từ phần mềm BTL Cardiopoint đến HIS    
Gửi kết luận y khoa và báo cáo định dạng PDF về hệ thống HIS dùng lệnh HL7 Yes Yes
Gửi kết quả quan sát về hệ thống HIS khi quá trình kiểm tra đạt đến một mức nhất định bằng lệnh HL7   Yes
Giao tiếp từ HIS đến phần mềm BTL CardioPoint    
Tạo hồ sơ bệnh nhân trong BTL CardioPoint bằng việc sử dụng lệnh HL7   Yes
Cập nhật thông tin bệnh nhân trong BTL CardioPoint bằng việc sử dụng lệnh HL7   Yes
Kết hợp các thông tin bệnh nhân trong BTL CardioPoint bằng việc sử dụng lệnh HL7   Yes
Gửi yêu cầu danh sách công việc vào BTL CardioPoint bằng việc sử dụng lệnh HL7   Yes
Cập nhật lệnh cho việc kiểm tra thăm khám bằng việc sử dụng lệnh HL7   Yes
Có thể hủy lệnh kiểm tra thăm khám bằng việc sử dụng lệnh HL7   Yes

GALLERY