Vietnamese
Theo dõi chúng tôi trên:

Đặc điểm chính

BTL_Cardiology_Excelent-signal-quality2

Chất lượng tín hiệu tuyệt vời

Máy đo điện tim BTL Holter có chất lượng tín hiệu tuyệt vời ngay cả dưới những tình huống đòi hỏi cao (ví dụ các cử động nhanh). Nhà lâm sàng tốn ít thời gian hơn để làm rõ kết quả chẩn đoán tự động.

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

Phần mềm BTL CardioPoint là một giải pháp đa năng và hoàn chỉnh lồng ghép điện tâm đồ, thử nghiệm gắng sức, Holter, ABPM và phế dung kế vào một hệ thống hợp nhất. Nhiều cấu hình kết nối mạng, đồ họa và chẩn đoán làm cho nó trở thành một phần thích ứng với người sử dụng hơn là người sử dụng phải thích ứng phần mềm.

Tổng quan đặc điểm

  H100 H300 H600
Mẫu đa tầngNhững hình thái khác nhau được phân loại không chỉ thành các mẫu mà còn thành các "mẫu phụ" để phân biệt các sự khác biệt nhỏ. Yes Yes Yes
Phân tích nhịpTất cả nhịp được phát hiện được thể hiện trên các bảng và biểu đồ và được phân loại dựa trên độ quan trọng, thời gian, nhịp tim... Yes Yes Yes
Chia tách các sự kiện đồ họaCông cụ này giúp phân chia các hình thái nhanh chóng. Điều này đặc biệt hữu dụng khi làm việc với những mẫu không đồng nhất hay khi loại trừ nhiễu.     Yes
Phát hiện máy tạo nhịpVới chức năng phát hiện máy tạo nhịp, tất cả gai sóng máy tạo nhịp và nhát bóp được xác định trên dải ECG.   Yes Yes
Phân tích máy tạo nhịpPhân tích máy tạo nhịp cho phép làm rõ chức năng đúng của máy tạo nhịp bằng cách phát hiện các hiện tượng không-thể-cảm-nhận và không-thể-bắt-nhịp. Các hiện tượng này cũng như những nhát bóp do tạo nhịp được hiển thị trên biểu đồ thời gian được thiết kế tốt.     Yes
Lượng giá bảng biến thiên nhịp tim (HRV)HRV theo thời gian và tần số được tính toán trên giờ, ngày hay chu kì thức/ngủ. Kết quả được biểu thị trên bảng lượng giá thời gian. Yes Yes Yes
Xu hướng biến thiên nhịp tim (HRV)Giá trị HRV được biểu thị theo thời gian và có thể được so sánh với xu hướng nhịp tim hay biểu độ hoạt động bệnh nhân.   Yes Yes
Lượng giá bảng STBảng này, được biết như bảng gánh nặng thiếu máu, cho biết giá trị tối đa, tối thiểu và mức trung bình của độ chênh đoạn ST ở mỗi chuyển đạo. Bảng này cũng cho biết tỉ lệ phần trăm đoạn ST chênh lên, chênh xuống hay ở đường đẳng điện. Yes Yes Yes
Xu hướng đoạn STĐoạn ST được biểu thị theo thời gian. Tất cả sự bất thường (chênh lên hay chênh xuống) được làm rõ.   Yes Yes
Lượng giá bảng QT, QTcCả hai giá trị QT và QTc được thể hiện trên bảng lượng giá thời gian trên giờ, ngày hay chu kì thức/ngủ.   Yes Yes
Xu hướng đoạn QT, QTcCả hai giá trị QT và QTc được biểu thị theo thời gian. Tất cả sự bất thường (giá trị quá cao hay quá thấp) được làm rõ.   Yes Yes
Biểu đồ QT/RR và biểu đồ QT/HRBiểu đồ QT(c)/RR và QT(c)/HR thể hiện rõ sự phụ thuộc của độ dài QT theo thời gian. QT sẽ thích ứng với nhịp tim nhanh bằng cách ngắn lại. Nếu điều này không thấy trên biểu đồ, người dùng có thể đánh dấu mọi giá trị nghi ngờ và xác định chúng trên chuỗi điện tâm đồ.     Yes
Lượng giá bảng PQGiá trị PQ được hiển thị trong bảng lượng giá thời gian theo giờ, ngày hay chu kì thức/ngủ.     Yes
Xu hướng PQGiá trị PQ được biểu thị theo thời gian. Tất cả những bất thường (giá trị quá cao hay quá thấp) được nhấn mạnh.     Yes
Biểu đồ PQ/RR và biểu đồ PQ/HRGiá trị PQ/RR và PQ/HR thể hiện rọ sự phụ thuộc của khoảng PQ theo nhịp tim. Đoạn PQ sẽ thích ứng với nhịp tim nhanh hơn và trở nên ngắn hơn. Nếu điều này không thấy trên biểu đồ, người dùng có thể đánh dấu mọi giá trị nghi ngờ và xác định chúng trên chuỗi điện tâm đồ.     Yes
Máy theo dõi hoạt động bệnh nhânMáy BTL Holter ghi lại hoạt động thể chất. Hoạt động này sau đó được biểu thị theo thời gian và có thể được so sánh với xu hướng nhịp tim hay bất kì biểu đồ nào trong phần mềm.     Yes
Dòng thácCông cụ dòng thác biểu thị các nhát bóp tim được xếp lớp chồng lên nhau trong một cái nhìn cắt ngang để mà kết quả được thể hiện giống như một thác nước. Với việc sử dụng công cụ này, các bất thường (biến dạng, tái định hướng, luân phiên đỉnh, thay đổi thời gian các đoạn, ổ lạc chỗ, nhát bóp sớm) có thể được quan sát.     Yes
Sa bànCông cụ sa bàn cho một cái nhìn hoàn toàn khác về tín hiệu điện tâm đồ. Thay cho tín hiệu điện tim bình thường, công cụ này hiển thị số liệu ở mặt phẳng sóng biển. Canh chỉnh số liệu vào định dạng này giúp đọc những thông tin mà không thể có được dễ dàng từ điện tâm đồ cổ điện. Công cụ sa bàn hiển thị các sự kiện tim mạch trong một bối cảnh khác và trong một mức độ rộng hơn những công cụ cổ điển khác để xử lý và trình bày tín hiệu điện tâm đồ.     Yes
PoincaréBiểu đồ Poincaré là một công cụ chuyên biệt cho phép nhà lâm sàng nhìn lướt qua toàn bộ bản đo. Mặc dù việc sử dụng công cụ này chủ yếu kết hợp với phân tích HRV, tính tương tác làm cho công cụ này trở thành phù hợp cho việc tìm kiếm nhanh rung/cuồng nhĩ, ngoại tâm thu, ngừng nhịp, vùng nhiễu...     Yes
Nhịp tim đồNhịp tim đồ biểu thị tất cả giá trị RR theo thời gian. Tất cả sự bất thường (giá trị quá cao hay quá thấp) được nhấn mạnh. Bất kì giá trị nghi ngờ nào có thể được đánh dấu và làm rõ trên dải điện tim.     Yes
Biểu đồ PSDBiểu đồ PSD là một công cụ có thể chẩn đoán tình trạng mệt mãn tính, rối loạn giấc ngủ hay hội chứng cháy sạch (burn-out).     Yes