Vietnamese
Theo dõi chúng tôi trên:

Đặc điểm chính

Silent_lightweight_accurate2

Yên tĩnh, nhẹ, chính xác

BTL ABPM đo huyết áp kéo dài lên đến 51 giờ ở những khoảng thời gian định sẵn.
Máy có phương pháp xả khí từng bậc độc đáo, đảm bảo đo lường tin cậy. Với đặc tính vận hành rất êm, trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ, máy rất thoải mái cho cả nhà lâm sàng lẫn bệnh nhân.

BTL-Cardiology_Simple_evaluation2

Lượng giá đơn giản

Phần mềm BTL ABPM tự động thực hiện sự phân tích chi tiết các giá trị huyết áp với sự diễn giải dữ liệu đo được thành văn bản. Độ chính xác của thuật toán sử dụng đã được chứng minh là đáp ứng tiêu chuẩn BHS, AAMI và IEC. Kết quả là, sự lượng giá bản đo vừa chính xác vừa đơn giản.

CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

BTL CardioPoint®

Phần mềm BTL CardioPoint là một giải pháp đa năng và hoàn chỉnh lồng ghép điện tâm đồ, thử nghiệm gắng sức, Holter, máy theo dõi huyết áp (ABPM) và phế dung kế vào một hệ thống hợp nhất. Nhiều cấu hình kết nối mạng, đồ họa và chẩn đoán làm cho nó trở thành một phần thích ứng với người sử dụng hơn là người sử dụng phải thích ứng phần mềm.

Tổng quan đặc điểm

Thông số được tính toán MAP trung bình, PP trung bình, Mạch trung bình, chỉ số hạ huyết áp ban đêm tâm thu/tâm trương, khác biệt ngày đêm huyết áp tâm thu/tâm trương, PTE SYS/DIA,
PTD SYS/DIA, SYS/DIA max, SYS/DIA min, tăng buổi sáng, tâm thu/tâm trương trung bình, tải tâm thu/tâm trương, SYS/DIA leese,
SYS/DIA hyper readings, SYS/DIA hypo readings
Diễn giải tự động AHA 2005, ESH 2003, AHA 2008 pediatrics, Chaloupecký 2006 pediatrics, NHFA 2002, NICE 2011