Vietnamese
Theo dõi chúng tôi trên:

Tính năng chính

BTL-cardiology-SDS-evaluation-time_icon_2017

Thời gian đánh giá 5 phút

Các nghiên cứu sau này xác nhận rằng 71% các dữ liệu kết quả của bệnh nhân được đánh giá dưới 5 phút và 55% dữ liệu kết quả được đánh giá thậm chí dưới 2 phút.

BTL-cardiology-SDS-visualized-results_icon_2017

Trực quan và độc đáo trong kết quả hiển thị

Module SDS cung cấp tùy chọn công cụ thu phóng hình ảnh tín hiệu chi tiết cùng với việc đánh dấu chính xác các giới hạn bình thường ứng với mỗi tiêu chí Seattle. Đoạn tín hiệu ECG được chọn sẽ được hiển thị hoàn hảo và chi tiết so với các giới hạn tương tác thông thường, do đó có thể nhận ra bệnh lý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

BTL-cardiology-SDS-98-sensitivity_icon_2017

Tự động phân tích với độ nhạy lên đến 98%

Độ nhạy của module SDS đã được kiểm chứng lâm sàng với sự hợp tác của bệnh viện Đại học Motol thuộc Đại học Charles ở Prague. Kết quả về độ nhạy của phép kiểm tra đánh giá tự động đã đạt tỷ lệ thành công lên đến 98%.

BTL-cardiology-SDS-Seattle-criteria-compliance_icon_2017

Tuân thủ 100% tiêu chuẩn Seattle

Dựa trên các tiêu chí của Seattle, công cụ SDS đem lại một khả năng phân tích tự động với độ nhạy cao. Công cụ này kiểm tra đối chiếu với tất cả 16 tiêu chí, dựa trên sự kết hợp của hơn 90 phép đo điện tâm đồ. Để tuân thủ với tiêu chí của Seattle và tiêu chuẩn đo lường thông số QTc, công cụ này không sử dụng giá trị trung bình, thay vào đó là có thể đo trực tiếp bất kỳ trên phức hợp P-QRS-T nào.

BTL-cardiology-SDS-minimize-misdiagnoses_icon_2017

Tối thiểu rủi ro chẩn đoán nhầm kết quả các vận động viên

60% những người có hoạt động thể chất là điện tâm đồ có sự thay đổi, phản ánh sự đáp ứng với cường độ tập luyện. Trong số những người không có hoạt động thể chất nếu có sự thay đổi điện tâm đồ tương tự thì có thể được giải thích như là một bệnh lý. Moudle SDS dựa trên tiêu chí Seattle giúp giảm tỷ lệ cảnh báo sai từ 17% xuống tỷ lệ khả thi là 4.2%. Điều này bắt nguồn từ sự khó khác biệt của việc đáp ứng thay đổi tim mạch của các vận động viên từ các bệnh lý trước đó.