Vietnamese
Theo dõi chúng tôi trên:
BTL_Hands_Free_Sono_ultrasound_application

Công nghệ trường phát sóng xoay: Nguyên lý

Công nghệ trường phát sóng xoay là phát minh mới nhất dựa trên đầu phát đa tinh thể. Các tinh thể siêu âm được sắp xếp trong đầu phát theo dãy được kiểm soát bởi một đơn vị xử lý theo thời gian thực. Đơn vị xử lý theo thời gian thực kích hoạt từng tinh thể theo thông số định sẵn.

Trường phát sóng xoay được tạo ra bởi sự kích hoạt nối tiếp nhau các tinh thể trong khi bộ xử lý thời gian thực kiểm soát tốc độ xoay, công suất phát và độ sâu của sóng siêu âm cho từng tinh thể. Sự kiểm soát chính xác này làm cho liệu pháp siêu âm hiệu quả và an toàn, tránh bất kỳ nguay cơ nào như điểm quá nóng thường gặp trong một số công nghệ siêu âm tĩnh.

Những ứng dụng thường gặp

Đặc điểm và lợi ích của HandsFree Sono®

•Tiết kiệm thời gian và công sức người vận hành
• Điều trị hiệu quả hơn & giảm sai sót kĩ thuật khi vận hành
• An toàn tối đa khi ứng dụng Công nghệ Trường phát sóng Xoay
• Liều siêu âm bằng nhau trên toàn bộ vùng điều trị
• Tần số luân phiên 1 and 3 MHz
• Hai loại HandsFree Sono: 18 cm2 với 6 tinh thể và 12 cm2 với 4 tinh thể