Vietnamese
Theo dõi chúng tôi trên:

BTL CardioPoint mới đã phát hành

BTL CardioPoint® Mới đã xuất hiện. CÀI ĐẶT phiên bản 2.26 NGAY BÂY GIỜ!

BTL_CardioPoint_NEWS_Holter_ultimate_diagnostis_of_atrial_fibrillation


Chẩn đoán tiên tiến của Rung nhĩ

Phát hiện rung nhĩ (AF) là điều cần thiết cho việc kiểm tra Holter. AF có thể dẫn đến đột quỵ, suy tim hoặc bệnh mất trí nhớ. Nghiên cứu trên 554 bệnh nhân kết luận rằng thuật toán mới của BTL CardioPoint® có thể phát hiện AF với độ nhạy 99.5% thậm chí trong trường hợp không liên tục (kịch phát) dạng bệnh.


Chẩn đoán cho mọi người

15 chẩn đoán spiro mới được bổ sung. Bên cạnh chẩn đoán phổ GLI lũy tiến, các chẩn đoán cho bệnh nhân gốc châu Phi, Trung quốc, Indonesia, Mỹ Latin và Thái lan đã được thêm vào.
BTL CardioPoint® hiện nay đã có chẩn đoán phù hớp cho tất cả mọi người trên thế giới.

BTL_CardioPoint_NEWS_Spiro_Prediction_for_everyone
BTL_CardioPoint_NEWS_networking


Nối mạng

BTL CardioPoint® đang hoạt động hiệu quả như Hệ thống Quản lý Điện tim trong các bệnh viện. Với các khách hàng có sự tham gia của hệ thống thứ 3, chúng tôi hiện nay đã hỗ trợ thêm các phiên bản HL7 2.4 và 2.6. Quy trình làm việc bệnh viện giờ đã được hỗ trợ tốt hơn với tình trạng worklist; và sự chuyển đổi âm thầm của các bản ghi ECG nhập trực tiếp từ hệ thống bên thứ 3 .