Vietnamese
Theo dõi chúng tôi trên:

SẢN PHẨM

Phần mềm tim phổi

  • Hệ thống tim mạch hợp nhất
  • Cách trình bày thiết kế hoàn toàn bởi người dùng
  • Vận hành qua mạng
CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

Điện tim khi nghỉ

  • Điện tim 1, 3, 6 và 12-chuyển đạo
  • Vận hành dễ
  • Tối ưu hóa công việc lâm sàng
BTL-08-ECG_LC_unit_pl

Kết mạng lưới BTL

  • Mạng lưới với BTL CardioPoint
  • Lồng ghép vào các chương trình ghi cơ động
  • Lồng ghép vào HIS/PACS
BTL_NETworking_logo_2_ch