Vietnamese
Theo dõi chúng tôi trên:

SẢN PHẨM

Phần mềm tim phổi

 • Hệ thống tim mạch hợp nhất
 • Cách trình bày thiết kế hoàn toàn bởi người dùng
 • Vận hành qua mạng
CardioPoint-logo_basic_registrated_2_ch

Mạng kết nối

 • Truy cập thông tin tức thì
 • Tiết kiệm thời gian
 • Giảm chi phí
BTL-CardioPoint-NET_logo_pl

Điện tim khi nghỉ

 • Điện tim 1, 3, 6 và 12-chuyển đạo
 • Vận hành dễ
 • Tối ưu hóa công việc lâm sàng
BTL-08-ECG_LC_unit_pl

CPET

 • Được thiết kế để việc kiểm tra chẩn đoán trở nên dễ dàng
 • Lưu lượng kế được thiết kế không có thành phần dịch chuyển
 • Nâng cấp bộ phần mềm SDS
BTL-Cardiology-CPET_pl
Xem sản phẩm